ردیاب شخصی مدل JI09-B با قابلیت مکالمه و RFID برای کودکان و دانش آموزان

ردیاب شخصی مناسب برای کودکان و دانش آموزان

ردیاب-کودک-و-دانش-آموز-با-قابلیت-مکالمه

 

عمده نگرانی والدین مربوط به زمان بازگشت دانش آموز از مدرسه می باشد. با استفاده از ردیاب JI09-B  والدین می توانند بطور مستقیم از موقعیت مکانی دانش آموز مطلع شوند.

با استفاده از این ردیاب والدین قادر خواهند بود مسیر رفت و برگشت دانش آموز را به عنوان یک محدوده جغرافیایی به دستگاه معرفی نمایند و به محض خروج دانش آموز از این محدوده بوسیله یک پیام مطلع شوند.

همچنین این گوشی دارای قابلیت های SOS (درخواست کمک اضطرای) ، ذخیره سازی شماره تماس های اعضای خانواده می باشد و از بر قراری تماس های ورودی ناشناس جلوگیری می کند. این گوشی یک محافظ شخصی ایده آل برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی می باشد.

سه شماره تماس اضطراری بر  روی دستگاه قابل تعریف می باشند. فشردن و نگه داشتن دکمه SOS  به مدت سه ثانیه ردیاب را فعال می کند.دستگاه دو بار لرزش می کند و شماره تماس های اضطراری تنطیم شده را به ترتیب سه مرتبه شماره گیری می کند تا زمانی که یکی از آنها پاسخ دهد.

در همین حین دستگاه موقعیت جغرافیایی را برای شماره تماس های اضطراری ارسال می کند. این دستگاه دارای قابلیت RFID  می باشد.

از RFID  به منظور ثبت اطلاعات حضور و غیاب دانش آموزان استفاده می شود. RFID  اطلاعات را برای سیستم هوشمند حضور و غیاب ارسال می کند و سپس این سیستم اطلاعات ورود و خروج دانش آموزان را برای والدین ارسال از طریق پیامک ارسال می کند.

در صورتی که مدرسه سیستم حضور و غیاب با فرکانس 2.4G را برای در ورودی نصب کرده باشد ، والدین از به محض ورود یا خروج دانش آموران از طریق پیامک مطلع می شوند.