آموزش کار با ردیاب

روشن و خاموش کردن وضعیت آلارم دستگاه ردیاب آهنربایی

روشن کردن وضعیت آلارم دستگاه ردیاب آهنربایی

روشن کردن وضعیت آلارم دستگاه ردیاب آهنربایی برای روشن کردن وضعیت آلارم ردیاب آهربایی ( وضعیت ارسال پیام کوتاه در صورت تکان خوردن ) سه روش وجود دارد. روشن کردن وضعیت آلارم ردیاب آهنربایی...

× مشاوره ، پشتیبانی و فروش در واتس اپ