Navstar

سیستم ناوبری Navstar GPS

Navstar GPS

Navstar GPS یک سیستم ناوبری رادیویی ماهواره ای Navstar GPS یک سیستم ناوبری رادیویی ماهواره ای است که توسط وزارت دفاع امریکا (DOD) اداره می شود. این سیستم به کاربران زمین، دریا و هوا...